Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Voksentoppen Universitetssykehus

Voksentoppen Universitetsklinikk er en saga blott

 

Dette var et avansert spesialsykehus for barn og unge med  alvorlige  og/eller vanskelige former for allergi, astma og andre lungesykdommer, eksem, fødemiddelintoleranser, andre allergier/ intoleranser.

Sykehuset tok særlig sikte på diagnose, behandling og habilitering  av barn og unge hvor sykdommen er vanskelig å mestre eller der den griper  sterkt inn i pasientens og familiens livssituasjon

Voksentoppen2

(Foto: Voksentoppen©)

Voksentoppen med Tryvannstårnet i bakgrunnen

 

Sykehuset hadde  20 senger (redusert til 16)og mottok pasienter i alderen 0 - 16 (18) år. Foreldre til barn under 12 år ble innlagt i avdelingen sammen med barnet. Voksentoppen hadde også en egen liten famileavdeling med to enheter hvor begge foreldre og evt søsken også kunne innlegges ved behov. Gjennomsnittlig liggetid var 10 døgn.

 

Voksentoppen hadde 5 spesielt kvalifiserte leger, spesialtrente sykepleiere og hjelpepleiere, laboratoriepersonal, fysioterapeuter, sosionom, psykolog, ernæringsfysiolog, diettkjøkkenpersonale,  småbarnspedagoger i egen barnehage m.v. På området ligger Voksentoppen skole med en lærerstab med spesialkompetanse og egen allergologisk trenet skolesykepleier. På skolen gikk Voksentoppens innlagte pasienter i skolealder og en større gruppe eksterne elever fra Osloområdet. Skolen dekket hele grunnskoletrinnet. Den fungerer fortsatt uten sykehustilknytningen. Sykehuset var preget av et tett tverrfaglig samarbeid med et helhetssyn på pasienten og pasientens familier

I hele den første avdelingsoverlegens (Kjell Aa) funksjonstid fra 1971 og oppretteholdt helt frem til juni 2005 har sykehuset holdt åpen rådgivningstelefon som Aas betjente med fast telefontid for rådgivning om overfølsomhetssykdommer, miljø og helse til publikum i alle aldre såvel som til fagfolk. Sykehuset hadde dessverre ikke ressurser til å opprettholde  slik tjeneste.

 

Voksentoppens opprinnelige bygninger ligger på toppen av Voksenkollen nær Oslo, men sykehuset står tomt og forlatt. 

Sykehuset var og er faglig og administrativt en seksjon av Rikshospitalets barneavdeling og brukte alle Rikshospitalets tilbud etter behov.  Det var også administrativt knyttet til GeilomO. Voksentoppen hadde også det overordnede faglige ansvar for Behandlingsreiser for barn med astma,  kroniske lungesykdommer og atopisk eksem til Gran Canari.

 

Rikshospitalers ledelse har imidlertid  stengt sykehuset og flyttet en liten del av funksjonen ned til Barneklinikken.

Den lille seksjonen på Barneklinikken har beholdt navnet Voksentoppen, noe som både er uberettiget og merkelig for en seksjon for barn lokalisert til Gaustad.

 

Adressen dit er Barnemedisinsk avdeling
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

0027 Oslo

(Sist oppdatert 21. desember 2011)

Kjell Aas©

Til toppen

 

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"