Astma- og Allergiforbundet

Allergiviten – kunnskapsarkiv

NAAF NAAFU Bli medlem Inneklima Uteluft Pollenvarsel

Søk i Allergiviten:
 
Avansert søk
Aktuelt
Presseklipp
Du er fabelaktig!
Overfølsomhet. Intoleranse
Allergi
Allergidiagnostikk
Forebygg allergi. Allergiprofylakse
Miljøforhold
Miljøkjemi og mat (MILJØKJEMI OG VI, del 3)
Nytt om teppegulv?
Miljøkjemi og Vi
Miljøkjemi kan forstyrre tidlig celledeling og utvikling hos fostre
Mange blir syke av røyklukt. Hvorfor?
Ny nettside om Bygg og helse
Fukt. Bilder /eksempler på fukt
Forbud mot parfyme?
Klimaendringer og allergier.
Vulkanaske. Risiko ved astma, KOLS og andre luftveissykdommer
Passivbygg blir standard for nye bygg. Helserisiko!
Luftfuktighet inne anno 2012
Forskningsgjennombrudd for Kjemisk miljøintoleranse/MCS/IEI?
Luftfuktighet anno 2012
Oversiktsartikler anno 2012. En oversikt.
Ny og særlig helsevennlig maling!
Luftrensere anno 2012: Del 3:Nytte for helse? Konklusjon.
Garn og klær av melkefiber. Allergirisiko!?
Luftrensere anno 2012. Del 2
Luftrensere anno 2012. Spørsmål.
Trafikkforurensninger og astma og/eller allergi
Forbilledlig informasjon fra NAAF brukes mye, men likevel av for få!
Behandlingsreiser for barn og unge. Søknadsfrist 19. mai for høsten 2008
Teppegulv anno 2012
Godt renhold for barn. Hva betyr det?
Innemiljømerking. Inneklimagaranti
Katte- og hundeutstilling i offentlig hall
Overfølsomhet for malinglukt
Barns kjemiske hverdag. Viktig brosjyre!
God luft inne?
Ozon og andre oksidanter
Lukt og helse
Hvorfor egen skole på Voksentoppen?
Presseklipp: Dårlig inneklima på skolene - og astma
Planter og inneklima
Luftrenser
Pollen kommer inn! Skaff et fristed inne!
Støvsuger
Ventilasjon. Luftskifte.
Inneklimaet er viktigst
Klima og vær
Boligen (Boligserie)
Barnehageserie
Uteluft
Spesielle hensyn
Skole
se også Yrke
Jobb. Arbeidsmiljø.
Graviditet. Amming
Annen overfølsomhet
Hyperreaktivitet
Behandling av overfølsomhet
Sykdomsoversikt
Huden
Atopisk eksem
Kontakteksem
Elveblest. Urtikaria. Angiødem
Luftveiene
Nesen
Allergisk nese. Rhinitt
Høysnue
Annen allergisk rhinitt
Ikke-allergisk rhinitt
Heshet. Strupereaksjoner
Astma. Asthma bronchiale
KOLS. Kronisk obstruktiv lungesykdom
Røyking. Tobakkbruk
Allergisk alveolitt
Øynenes overfølsomhetsreaksjoner
Matallergi. Matintoleranse
Allergisk sjokk. Anafylaksi
Serumsyke
Allergenkilder og allergener
Medisinintoleranse
Yrke, arbeid, jobb
Trygd og hjelpeinstanser
Psyke. Psykiske forhold.
Infeksjoner
Fysisk aktivitet.
Miljøhemming
Mestring
Lenker og litteratur
Om "Allergiviten for alle"
Medlemssiden for NAAF
Spørsmål og svar
Forskningsnytt
Sjekklister og KSM
Innhold A - Å
 
Dette nettstedet er utarbeidet for NAAF
av professor dr.med. Kjell Aas.

system©RGK
Luftrensere anno 2012. Spørsmål.

Luftrensere. Spørsmål 2012.

 

Denne nettsiden får likesom nettsidene www.innemiljo.net og www.inneklima.com mange henvendelser med spørsmål som gjelder luftrensere. Det er gjerne flere spørsmål i hver henvendelse og spørsmålene berører et bredt område.

 

Det er tydeligvis behov for en systematisk gjennomgang i tilsvarende bredde. Da nettsiden rent teknisk har begrensninger for størrelsen av dokumenter, må dette deles i tre dokumenter. Her i dette dokumentet gjengis noen henvendelser som illustrerer ulike sider av problemstillingene. Alle har fått personlige svar, men svarene blir ikke gjengitt her.

Istedenfor kommer redaktørens forsøk på å presentere en systematisk  oppsummering og vurdering  bygget på tilgjengelig forskningsbasert litteratur og begrunnet erfaringsbasert kunnskap med tittelen Luftrensere anno 2012. Del 2: Forskjellige typer som kommer noe senere.

 

I noen henvendelser vises det til Norges Astma- og allergiforbund (NAAF). Organisasjonen har et eget produktutvalg som vurderer og evt. godkjenner luftrensere der produsent eller leverandør søker om slik godkjenning. Redaktøren medvirker ikke i dette som noen avsendere av e-post synes å tro.

  

(For ordens skyld gjøres leseren oppmerksom på at nettsidene www.allergiviten.no    og www.inneklima.com finansieres av NAAF. Det skaper en viss økonomisk binding, men redaktøren står helt fritt og er faglig uavhengig. Redaktøren fungerer av og til som faglig rådgiver for NAAF og andre helseorienterte organisasjoner, men representerer på ingen måte noen av disse organisasjonene. 

 

Noen spørsmål

 

I det følgende refereres et utvalg av spørsmål som sannsynligvis dekker det meste av de aktuelle problemene. Hvis du som leser dette, har helt andre spørsmål om luftrensere, er du velkommen til å sende det hit eller til red@innemiljo.net.

 

1. Hvilken luftrenser er best – osv.?

Vi vurderer å anskaffe luftrenser til hjelp mot pollenallergiene våre. I NAAF’s medlemsblad ser vi flere som er anbefalt av NAAF, noen med og noen uten negative joner til den rensede luften. På nettsidene til disse står det at de fleste har gjennomgått ”revolusjonerende” utvikling. Noen fremhever noe de kaller fotokatylsator som noe enestående uten å forklare hvorfor.  Hvilken av de anbefalte luftrenserne er best? Hvor skal vi plassere den i leiligheten med åpen stue, kjøkken og spisekrok samt tre atskilte soverom?

Eller er det bedre med pollenfiltre i vinduene? Det ville bli atskillig billigere.

-----

2. Ny utviklede produkter sammenliknet med tidligere luftrensere osv?

Jeg har lest artikkelen vedr luftrensere på nettsiden. Inntrykket mitt er at man uttaler seg med en grad av skepsis og/eller nøkternhet med å anbefale bruk av en luftrenser i bolig m.h.p. faktisk rensevirkning.

Jeg ser at de kildene som det refereres til, er tilbake fra 1994/1999, samt at man også uttaler seg i generell retning, noe som i seg selv ikke er feil, men kan ikke nødvendigvis overføres som beskrivelse av virkningen til en faktisk luftrenser.

Jeg vil også anta at filterteknologi har kommet et skritt videre siden 1999, videre også at luftrenseren som sådan er blitt bedre? Så derfor, finnes det noe nyere litteratur, gjerne med tester av luftrensere som finnes i markedet i dag?

-----

3. Luftrenser i forhold til renhold osv?

Jeg ser i flere nettsider om helse at det uttrykkes stor mistro til bruken av såkalte mobile luftrensere, men samtidig at NAAF anbefaler noen modeller. I medlemsbladet til NAAF averteres det jevnlig for 3-4 stykker, både med og uten NAAF sitt merke., og noen har merket pluss teksten: Anbefalt av Norges Astma- og allergiforbund. En av de luftrensere som det annonseres for, hevder å ha et filtersystem som er bedre enn HEPA, men er ikke anbefalt av NAAF.

Jeg har KOLS, bor i egen leilighet og orker nok ikke å holde det så rent som jeg burde. Derfor anskaffet jeg meg en LUX luftrenser fordi den var spesielt anbefalt av NAAF. De første dagene syntes jeg nok den hjalp litt for luften hos meg luktet friskere, men etter hvert synes jeg at jeg faktisk blir verre av den. Har derfor skrudd den av og på i noen perioder, og mener fortsatt at den gjør meg verre.

Tenkte en stund på å avertere den til salgs på nettet, men ser at det er ganske mange som vil selge sin brukte luftrenser. Det er vel fordi de har opplevd det samme som meg?

Min datter sier nå at det er dårlig gjort av meg å ville selge noe som jeg selv synes er ubrukelig eller kanskje skadelig, så nå har jeg levert den tilbake for skroting.

Vil det være bedre å anskaffe seg en robot støvsuger?

-----

4. Luftrenser fra NAV - mer helseskadelig enn helsebringende -  OBS ozon osv?

Jeg fikk for noen år siden Lux luftrenser (AC3) fra NAV. Da jeg skulle kjøpe nye filtre (Byttes årlig) for en tid tilbake opplyste selger at jeg med astma og andre plager ikke burde bruke denne Lux luftrenseren fordi den produserte ozon.

 I forbindelse m/ flytting dukket bruksansvisningen opp - og den produserer ganske riktig ozon - i svært små mengder. Fastlegen ble kontaktet og det ble søkt NAV Hjelpemiddelsentral om bytte til ny luftrenser med begrunnelse at LUX AC3 var ozon produserende. Ny luftrenser ble innvilget og levert. Pga. reaksjoner på alt av "lukter" ble luftrenseren startet og huset forlatt. Senere ble bruksanvisningen nøye gjennomgått. Den leverte luftrenseren fra NAV skal kunne sanere muggsopp og bakterier fra bad, om man åpner alle dører - også til kleskap - skal den lille boksen kunne sanere en hel bolig i løpet av få timer! Man skal lukke vinduer og ytterdører og mennesker og husdyr skal ikke oppholde seg inne når rensing på høyeste nivå foregår!RCI < 0,01 ppm ozon og renseplate: 0 - 360 mg ozon pr. time. Er dette en maskin å tilby personer med luftveisplager/varig helseskade som følge av opphold i muggsoppinfisert bolig, og der fogging i ettertid medførte at jeg ble "kledd naken" innbomessig?

 Da jeg ringte NAV fikk jeg beskjed om at det var denne typen luftrenser alle fikk -  også de som lungeavdelingen på Haukeland søkte for, og legene der måtte jo vite hva som var bra for pas. Som tidligere helsearbeider vet jeg at legene sjelden ser hva pasientene  får av hjelpemidler.

Etter mye om og men skulle der bestilles inn annen luftrenser godkjent av NAAF.

Når jeg søker på nettet www.bendixas.com viser det seg at luftrenseren (Fresh air) også ioniserer luften! Har NAV ingen kvalitetsvurdering?

------

5. Hvordan tolke NAAF’s anbefaling ?

Jeg har sett deres artikler om luftrensere, og den skepsis som råder på dette området. Ser også at NAAF anbefaler en luftrenser, Nikken Airpower 5. Er det noen grunn til at dette ene produktet utmerker seg så mye mer enn alle de andre ”konkurrentene”?


 

Vel, vel – her er det mye som bør besvares også overfor andre. Det kommer med tiden i dokumentet: Luftrensere anno 2011.

 

Sist oppatert  11. januar, 2012)

 

Kjell Aas©

      Til toppen

 

 

Start med en titt på "Du er fabelaktig!"